Tarieven

Van de kosten van dieet- en voedingsadvisering wordt 3 uur vergoed uit de basisverzekering. Dit komt overeen met ongeveer 3-4 consulten bij een (sport)diëtist. Een schriftelijke verwijzing van een huisarts /sportarts is dan noodzakelijk.

De gedeclareerde behandeltijd omvat behalve direct contact ook de tijd die nodig is voor uitwerking van het dieetadvies, administratie en rapportage.
Zonder verwijzing zijn de kosten voor een voedingsadvies of dieetadvies voor eigen rekening.
Bij een niet nagekomen afspraak wordt de gereserveerde consulttijd in rekening gebracht.